ZJAZD VI

13-14 kwietnia 2019

PROGRAM W PRZYGOTOWANIU 

DZIEŃ 1 (sobota)

9:00 – 16:00  

DZIEŃ 2 (niedziela)