ZJAZD VI

Celebruję sukcesy i swoje osiągnięcia.

 

DZIEŃ 1 (sobota)

9:00 – 16:00  

DZIEŃ 2 (niedziela)